Poradnia psychologiczna

Zuzanna Poniatowska – psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii Sądu Okręgowego w Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku psychologia stosowana, studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej, obecnie w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Pracę swoją poddaje superwizji.

Na co dzień pracownik Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Oddziału Dziennego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Przychodni CenterMed w Katowicach, Kopalni Pozytywnej Zmiany w Gliwicach.

Specjalizuję się w prowadzeniu procesu diagnostycznego oraz pracy interwencyjnej z
osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi będącymi w kryzysie, borykającymi się z problemem przemocy, trudnościami i zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania.

Opiniuje na potrzeby wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych dorosłych oraz dzieci, sprawach rodzinnych, w tym o demoralizację nieletnich.

Współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach oraz Katowicach, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.

Oferta

Ofertę pomocy psychologicznej kierujemy do:

 • dzieci i młodzieży, które borykają się z trudnościami emocjonalnymi, w relacjach rówieśniczych, cierpią z powodu samotności, lęków, posiadają trudności szkolne. Wsparcie kierujemy również do dzieci i młodzieży, które stają przed wyzwaniem wyboru swojej ścieżki edukacyjnej, przygotowują się do ważnych dla siebie egzaminów, chcą lepiej poznać siebie
 • osób dorosłych, które są w trudnej sytuacji emocjonalnej, przeżywają kryzys życiowy, przeżywają trudności w relacjach z bliskimi, poczucie osamotnienia

Zakres usług

 • Poradnictwo psychologiczne
  - dzieci oraz młodzieży
  - dorosłych
  Konsultacja z psychologiem w celu określenia rodzaju trudności oraz dostępnych i możliwych form pomocy. Służy dostarczeniu wiedzy na temat zgłaszanego problemu oraz ustaleniu dalszych form pomocy – podjęcia psychoterapii, procesu diagnostycznego, leczenia psychofarmakologicznego
 • Konsultacje i wsparcie psychologiczne
 • Diagnostyka psychologiczna
  - rozwój emocjonalno- społeczny dzieci i młodzieży
  - rozwój i struktura osobowości u dorosłych
  - rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych 

Cennik

 • Konsultacja psychologiczna (pierwsza/jednorazowa wizyta, 60 min) – 120 zł
 • Sesja pomocy psychologicznej (50-60 min) – 120 zł
 • Diagnostyka psychologiczna (czas jej trwania zależy od ilości spotkań diagnostycznych ) – 1 spotkanie (50 min) – 110,00 zł
 • Wydanie opinii psychologicznej – 100 zł