Kardiologia


Mateusz Machura, lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii. W 2014 r. ukończył 6-letnie studia na kierunku lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie odbył roczny staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Od 2015 r. pracuje w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie zdobył doświadczenie m. in. w wykonywaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, swoją wiedzę na bieżąco aktualizuje uczestnicząc w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Grażyna Knauer-Janicka, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Dyplom oraz uprawnienia wykonywania zawodu lekarza uzyskała w 1990 roku. Tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych zdobyła w 2001 roku, a specjalizację w dziedzinie kardiologii otrzymała w 2008 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz autorką licznych prac poglądowych opublikowanych w czasopismach takich jak Folia Cardiologica i Kardiologia Polska. 

Paweł Kozieł, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii, aktualnie na ostatnim roku szkolenia. W 2011r., ukończył wydział lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Następnie odbył roczny staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Oświęcimiu. Szkolenie z zakresu chorób wewnętrznych odbywał kolejno w I Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala w Oświęcimiu, a następnie w Klinice Chorób Wewnętrznych Szpitala nr 1 w Bytomiu. W 2018r., uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych. Aktualnie pracuje w Oddziale Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Szpitala w Bytomiu.

Zapraszamy na konsultacje do poradni kardiologicznej, zajmujemy się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz terapią schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Pomagamy pacjentom z arytmią, chorobą wieńcową i niewydolnością serca. Wykonają u nas Państwo badania profilaktyczne oraz kompleksową diagnostykę z zakresu chorób sercowo-naczyniowych:

PRÓBA WYSIŁKOWA EKG

Jest to nieinwazyjne badanie serca przeprowadzone na bieżni. Polega na ocenie reakcji mięśnia serca na obciążenie wysiłkiem fizycznym. Badanie to wykonuje się w celu wykrycia choroby wieńcowej, oceny wydolności serca oraz innych zaburzeń rytmów serca. Badanie wysiłkowe EKG przeprowadzane jest po wcześniejszej konsultacji lekarskiej i tylko na jego zlecenie. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się przed badaniem. Parę godzin przed nie należy spożywać posiłków, ani dużej ilości płynów. Nie wskazane jest picie kawy, ani napojów pobudzających. Mężczyźni proszeni są, aby do badania zgłosili się z ogoloną klatką piersiową, gdyż podczas testu łatwiej będzie o przyklejenie elektrod. Należy ograniczyć wykonywanie czynności, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badania, np. dźwiganie lub nadmierna praca fizyczna.

USG (ECHO) SERCA

To badanie obrazujące ruchy i struktury serca przy pomocy aparatu USG. Pozwala również zdiagnozować obecność płynu w worku osierdziowym. Można ocenić prawidłową pracę komór, zastawek i innych nieprawidłowości mięśnia sercowego. Do tego badania nie wymaga się odpowiedniego przygotowania. Badanie trwa ok. 20 – 30 minut. Wynik dostępny od razu po badaniu.

HOLTER EKG

Badanie metodą Holtera polega na monitorowaniu rytmu i częstotliwości skurczów pracy serca przez ok. 24 godziny. Pozwala ocenić jego pracę nie tylko w spoczynku, ale również w trakcie wykonywania codziennych czynności. Podczas jakichkolwiek zaburzeń rytmu serca, urządzenie rejestruje tą nieprawidłowość. Elektrody umiejscowione są na klatce piersiowej, podłączone do małego przenośnego urządzenia. Nie koliduje to z wykonywaniem codziennych czynności życiowych. Po jego zakończeniu lekarz analizuje zapis urządzenia.

HOLTER CIŚNIENIOWY

Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu doby. Pozwala określić częstotliwości występowania nadciśnienia tętniczego, jego parametry oraz efektywność zastosowanego leczenia. Wskazaniem do badania to najczęściej zaburzenia rytmu serca, bradykardia, choroba niedokrwienna serca, ocena rozrusznika, omdlenia i utraty przytomności.