Laboratorium medyczne

Alergologia

Badania alergologiczne to grupa testów diagnostycznych, dzięki którym możliwe jest precyzyjne określenie substancji, na które uczulony jest dany pacjent. Bardzo często, pomimo występowania objawów alergicznych, trudno jest ustalić dokładną ich przyczynę.

Alergie mogą być wywoływane zarówno poprzez substancje znajdujące się w powietrzu, w wyniku kontaktu skóry z określonym związkiem chemicznym, jak i poprzez spożycie określonych pokarmów. Niezwykle ważne jest poznanie dokładnej ich przyczyny, aby możliwe było jak najlepsze unikanie ich w przyszłości oraz, tam gdzie jest to możliwe, wdrożenie leczenia polegającego na odczulaniu pacjenta.

Badania alergologiczne – dlaczego są ważne?

Alergia to nieprawidłowa reakcja organizmu na ogólnie nieszkodliwą substancje. Wywoływana jest przez defekt w funkcjonowaniu układu odpornościowego, który rozpoznaje ten związek jako niebezpieczny patogen, który może być odpowiedzialny za wywoływanie choroby. Wynika to z podobnej budowy molekularnej niektórych alergenów, jak chociażby pyłków roślin, do np. wirusów. W momencie kontaktu z taką substancją rozpoczyna się kaskada reakcji, które dają objawy alergii. Objawy te mogą być lekkie, jedynie wywołujące pewien dyskomfort, ale mogą także przybierać postać ciężkich reakcji anafilaktycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta, jeżeli odpowiednio szybko nie zostanie podjęte odpowiednie działanie lecznicze, zazwyczaj polegające na podaniu adrenaliny.

Alergenem może być praktycznie wszystko, ale do najczęściej występujących należą pyłki roślin, określone pokarmy (jak chociażby orzechy) oraz kurz, roztocza i sierść niektórych zwierząt. Przyczyny występowania alergii nie są dokładnie poznane, wiadomo jedynie że częściej one występują w krajach wysokorozwiniętych i prawdopodobnie mają związek zarówno z podłożem genetycznym, jak i z wykształcaniem się ich na wczesnych etapach rozwoju dziecka.

Badania alergologiczne – kiedy wykonać?

Badania alergiczne najczęściej wykonywane są w momencie kiedy obserwuje się występowanie objawów, które mogłyby wskazywać na obecność reakcji alergicznej.

Do najczęściej występujących objawów alergii należą:

 • katar, nieżyt nosa
 • kaszel, kichanie
 • uczucie swędzenia i pieczenia w okolicach twarzy i jamy ustnej
 • wysypka skórna
 • łzawienie oczu
 • duszność, świszczący oddech

W przypadku alergii pokarmowych dodatkowo mogą występować objawy jelitowe, takie jak wzdęcia, biegunka i bóle brzucha. W przypadku obecności tych objawów należy udać się do lekarza, który zaplanuje dalszą diagnostykę.

Testy alergologiczne mogą mieć zarówno postać testów wykonywanych na podstawie próbki krwi żylnej pacjenta lub krwi włośniczkowej z palca, testów wziewnych, jak i testów skórnych, gdzie badana jest miejscowa reakcja skóry na podanie określonych alergenów. Często diagnostyka różnicowa alergii przebiega z astmą oskrzelową (która także może być zaostrzana poprzez alergie), zapaleniami skóry oraz nietolerancjami pokarmowymi, które pomimo że mogą wykazywać podobne objawy, to różnią się od alergii mechanizmem ich powstawania oraz przyczynami.

Najważniejszym leczeniem jest unikanie kontaktu z substancją, która wywołuje u danego pacjenta reakcję alergiczną. Dodatkowo możliwe czasami jest przeprowadzenie odczulania, czyli stopniowego budowania tolerancji organizmu na dany alergen do momentu, w którym układ odpornościowy przestanie na niego reagować. O celowości wdrożenia tego typu postępowania decyduje lekarz po odpowiedniej ocenie danej jednostki chorobowej występującej u pacjenta.

Najczęściej wybierane badania

 • Panel pokarmowy Polycheck
  Panel Polycheck jest testem, które bez żadnych przeciwwskazań można wykonać w każdym wieku
 • Nietolerancje pokarmowe
  Diagnostyka produktów, które nie toleruje organizm
 • Test ALEX
  Pozwala na oszacowanie ryzyka wystąpienia określonych alergii pokarmowych
 • Nutrifit
  Genetyczny test predyspozycji żywieniowych